Hi-Files show

13. HI-FILES Show

Sretenović audio uzeće učešće u 13. Hi-Files Show-u koji će biti organizovan u hotelu Holiday Inn (Španskih boraca 74), 29. i 30. oktobra od 12.00 do 19.00 časova.